Nový zazděnec hradu Svojanov

Když jsem se v létě roku 2018 rozhodl zúročit všechna minulá natáčení na hradě Svojanově a stvořit z nich jeden díl první série pořadu taJeMno, kastelán Miloš Dempír jen tak mimochodem zmínil o dalším podivném místě na hradě.

Po instalaci slavnostního osvětlení si kastelán všiml, že na jedné straně břitové věže objevil po rozsvícení osvětlení nepravidelnosti, jakousi zazdívku. Ve stínech slavnostního osvětlení to vypadalo jako sedící zazděný muž.

Hrad Svojanov má z hlediska zazdívání dost špatnou pověst. Připomeňme, že když stavěli vnitřní hrad, zazdili do základů silného muže. Když proráželi nový vstup na nádvoří, našli kostru zazděné ženy. Když se ve vnější hradbě proráželo okno, našli v ní kosti jedenácti dětí. Teorie, že mohlo jít o oběti epidemie, neobstojí. Těžko by je zazdili do hradby, která měla být naopak co nejpevnější.

Vyslovil jsem v létě přesvědčení, že když se tu najdou kosti pokaždé když se kopne do zdi, dost pravděpodobně hrad skrývá zazděnců víc. A když byli ve vnější hradbě i ve vnitřním hradu, proč by nemohli být i v hlavní věži?

Oslovil jsem proto svého přítele, majitele nejvýkonnějšího georadaru u nás, a domluvil s kastelánem, že nechá postavit lešení, abychom podivnou zazdívku ve čtyřmetrové výšce proměřili.

Po postavení lešení jsme se přesvědčili, že dotyčná část zdi je skutečně postavena jinak. Je evidentně pozdější a z jiné malty. Z vnitřní strany věže je navíc v této výšce klenba, takže zazděné okno ani dveře to nebudou.

Výsledky z měření georadaru dopadly nad míru zajímavě. Po šedesáti centimetrech zdiva je pravděpodobně dutina s čímsi. Do hloubky má asi metr. Co je uvnitř? To snad napoví další výzkum. Věřím, že u něj nebudu chybět…